ห้องจัดงานแต่งงานและการประชุม

Royal Hall

ห้องบอลรูมหลักของเราในโรงแรมและเหมาะกับผู้เข้าร่วม 600 คนในโต๊ะกลม

Crystal Ball Room

crystal ball room is located in mezzanine flor , and it fits for 120 perosns 

Round Hall

round ball room is located in mezzaanine floor , also used in meetins and wedding , and fits for 120 persons 

Auditorium

Main meeting room in the hotel , and to fits to 250 persons

Cinema

cinema meeting room located in mezzanine floor , and it fits for 100 persons 

Diamond Hall

Diamond meeting room is located in 11 th floor , and it fits for more than 120 persons 

Pearl Hall

Pearl meeting room is located in 11 th floor  , and it fits for 15 persons 

Terquaz Hall

Terquaz meeting room is located in 11 th floor  , and it fits for 70 persons